Trình chuyển đổi DOCX sang ZIP

Chuyển đổi DOCX sang ZIP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi DOCX sang ZIP.

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành ZIP?

  1. Chọn file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOCX sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang ZIP:

Chuyển đổi DOCX sang ZIP với file ví dụ DOCX của chúng tôi.