Trình chuyển đổi HTML sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi HTML sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành ZIP?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang ZIP:

Chuyển đổi HTML sang ZIP với file ví dụ HTML của chúng tôi.