Trình chuyển đổi HWP sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Hanword Document sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi HWP sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file HWP thành 7Z?