Trình chuyển đổi HWP sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Hanword Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi HWP sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file HWP thành ZIP?

  1. Chọn file HWP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HWP sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn