Trình chuyển đổi ICO sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft icon file sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi ICO sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ICO thành ZIP?

  1. Chọn file ICO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ICO sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm ICO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ICO sang ZIP:

Chuyển đổi ICO sang ZIP với file ví dụ ICO của chúng tôi.