Trình chuyển đổi JPEG sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi JPEG sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file JPEG thành ZIP?

  1. Chọn file JPEG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPEG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang JPEG:

Trình chuyển đổi ZIP sang JPEG
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm JPEG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPEG sang ZIP:

Chuyển đổi JPEG sang ZIP với file ví dụ JPEG của chúng tôi.