Trình chuyển đổi M2TS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Transport Stream sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi M2TS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file M2TS thành ZIP?

  1. Chọn file M2TS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M2TS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn