Trình chuyển đổi M4V sang ZIP

Chuyển file của bạn từ iTunes Video File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi M4V sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file M4V thành ZIP?

  1. Chọn file M4V mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4V sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn