Trình chuyển đổi MD sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Markdown Documentation File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi MD sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MD thành 7Z?

  1. Chọn file MD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MD sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn