Trình chuyển đổi MD sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Markdown Documentation File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MD sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MD thành ZIP?

  1. Chọn file MD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MD sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn