Trình chuyển đổi MOD sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Camcorder Recorded Video (Modul) File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi MOD sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MOD thành 7Z?

  1. Chọn file MOD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MOD sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn