Trình chuyển đổi MOD sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Camcorder Recorded Video (Modul) File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MOD sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MOD thành ZIP?