Trình chuyển đổi MOD sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Camcorder Recorded Video (Modul) File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MOD sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MOD thành ZIP?

  1. Chọn file MOD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MOD sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn