Trình chuyển đổi MTS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ AVCHD Video File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi MTS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file MTS thành ZIP?

  1. Chọn file MTS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MTS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn