Trình chuyển đổi NUMBERS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Numbers Spreadsheet File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi NUMBERS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file NUMBERS thành ZIP?

  1. Chọn file NUMBERS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ NUMBERS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn