Trình chuyển đổi ODP sang 7Z

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Presentation File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi ODP sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ODP thành 7Z?