Trình chuyển đổi ODP sang ZIP

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Presentation File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi ODP sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file ODP thành ZIP?

  1. Chọn file ODP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODP sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn