Trình chuyển đổi ODS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Spreadsheet sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi ODS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ODS thành ZIP?

  1. Chọn file ODS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn