Trình chuyển đổi ODS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Spreadsheet sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi ODS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ODS thành 7Z?