Trình chuyển đổi PAGES sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi PAGES sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES thành 7Z?