Trình chuyển đổi PAGES sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PAGES sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES thành ZIP?

  1. Chọn file PAGES mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PAGES sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn