Trình chuyển đổi POWERPOINT sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi POWERPOINT sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file POWERPOINT thành ZIP?

  1. Chọn file POWERPOINT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ POWERPOINT sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm POWERPOINT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ POWERPOINT sang ZIP:

Chuyển đổi POWERPOINT sang ZIP với file ví dụ POWERPOINT của chúng tôi.