Trình chuyển đổi PPS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ PowerPoint Slide Show sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PPS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PPS thành ZIP?

  1. Chọn file PPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn