Trình chuyển đổi PPS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ PowerPoint Slide Show sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi PPS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PPS thành 7Z?