Trình chuyển đổi PPT sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi PPT sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PPT thành 7Z?

  1. Chọn file PPT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPT sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn
Hãy thử chuyển đổi 7Z với file thử nghiệm PPT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPT sang 7Z:

Chuyển đổi PPT sang 7Z với file ví dụ PPT của chúng tôi.