Trình chuyển đổi PPT sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PPT sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PPT thành ZIP?

  1. Chọn file PPT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPT sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm PPT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPT sang ZIP:

Chuyển đổi PPT sang ZIP với file ví dụ PPT của chúng tôi.