Trình chuyển đổi PUB sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Microsoft Publisher Document File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi PUB sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file PUB thành 7Z?

  1. Chọn file PUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PUB sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn