Trình chuyển đổi PUB sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Microsoft Publisher Document File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi PUB sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PUB thành 7Z?