Trình chuyển đổi PUB sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Publisher Document File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PUB sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PUB thành ZIP?

  1. Chọn file PUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PUB sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn