Trình chuyển đổi PUB sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Publisher Document File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi PUB sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file PUB thành ZIP?