Trình chuyển đổi SVG sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Scalable Vector Graphics File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi SVG sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file SVG thành ZIP?

  1. Chọn file SVG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SVG sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm SVG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ SVG sang ZIP:

Chuyển đổi SVG sang ZIP với file ví dụ SVG của chúng tôi.