Trình chuyển đổi TAR sang ZIP

Chuyển đổi TAR sang ZIP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Chuyển file của bạn từ Consolidated Unix File Archive sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TAR sang ZIP.

Làm cách nào để chuyển đổi file TAR thành ZIP?

  1. Chọn file TAR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TAR sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang TAR:

Trình chuyển đổi ZIP sang TAR
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm TAR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TAR sang ZIP:

Chuyển đổi TAR sang ZIP với file ví dụ TAR của chúng tôi.