Trình chuyển đổi TAR sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Consolidated Unix File Archive sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TAR sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TAR thành ZIP?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang TAR:

Trình chuyển đổi ZIP sang TAR