Trình chuyển đổi TAR sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Consolidated Unix File Archive sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TAR sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TAR thành ZIP?

  1. Chọn file TAR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TAR sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang TAR:

Trình chuyển đổi ZIP sang TAR