Trình chuyển đổi ZIP sang TAR

Chuyển file của bạn từ ZIP compression sang Consolidated Unix File Archive bằng trình chuyển đổi ZIP sang TAR.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...

Làm cách nào để chuyển đổi file ZIP thành TAR?

  1. Chọn file ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ZIP sang TAR
  4. Tải file TAR của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TAR sang ZIP:

Trình chuyển đổi TAR sang ZIP
Hãy thử chuyển đổi TAR với file thử nghiệm ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ZIP sang TAR:

Chuyển đổi ZIP sang TAR với file ví dụ ZIP của chúng tôi.