Trình chuyển đổi TS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Video Transport Stream File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TS thành ZIP?