Trình chuyển đổi TS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Video Transport Stream File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TS thành ZIP?

  1. Chọn file TS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn