Trình chuyển đổi TS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Video Transport Stream File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi TS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TS thành 7Z?

  1. Chọn file TS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TS sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn