Trình chuyển đổi WEBA sang 7Z

Chuyển đổi WEBA sang 7Z

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WEBA thành 7Z?

  1. Chọn file WEBA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WEBA sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn