Trình chuyển đổi WEBA sang ZIP

Chuyển đổi WEBA sang ZIP

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WEBA thành ZIP?

  1. Chọn file WEBA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WEBA sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn