Trình chuyển đổi WPD sang 7Z

Chuyển file của bạn từ WordPerfect Document File sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi WPD sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WPD thành 7Z?

  1. Chọn file WPD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPD sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn