Trình chuyển đổi WPD sang ZIP

Chuyển file của bạn từ WordPerfect Document File sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi WPD sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WPD thành ZIP?

  1. Chọn file WPD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPD sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn