Trình chuyển đổi WPS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi WPS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành 7Z?

  1. Chọn file WPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPS sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn