Trình chuyển đổi WPS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi WPS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành 7Z?