Trình chuyển đổi WPS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi WPS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành ZIP?

  1. Chọn file WPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn