Trình chuyển đổi XLS sang 7Z

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Spreadsheet sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi XLS sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file XLS thành 7Z?