Trình chuyển đổi XLS sang ZIP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Spreadsheet sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi XLS sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file XLS thành ZIP?

  1. Chọn file XLS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLS sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn