Trình chuyển đổi RAR sang 7Z

Trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Chuyển file của bạn từ WinRAR Compressed Archive sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi RAR sang 7Z.

Trình chuyển đổi 7z

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/archive/rar/example.rar)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi 7Z với file thử nghiệm RAR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RAR sang 7Z:
Chuyển đổi RAR sang 7Z với file ví dụ RAR của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file RAR thành 7Z?

 1. Chọn file RAR mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RAR sang 7Z
 4. Tải file 7Z của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang