Trình chuyển đổi RAR sang 7Z

Chuyển file của bạn từ WinRAR Compressed Archive sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi RAR sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file RAR thành 7Z?

  1. Chọn file RAR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RAR sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn
Hãy thử chuyển đổi 7Z với file thử nghiệm RAR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RAR sang 7Z:

Chuyển đổi RAR sang 7Z với file ví dụ RAR của chúng tôi.