Trình chuyển đổi RAR sang ZIP

Chuyển file của bạn từ WinRAR Compressed Archive sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi RAR sang ZIP.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Làm cách nào để chuyển đổi file RAR thành ZIP?

  1. Chọn file RAR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RAR sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm RAR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RAR sang ZIP:

Chuyển đổi RAR sang ZIP với file ví dụ RAR của chúng tôi.