Trình chuyển đổi TEX sang ZIP

Chuyển file của bạn từ LaTeX Source Document sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi TEX sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file TEX thành ZIP?

  1. Chọn file TEX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TEX sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn