Trình chuyển đổi 7Z sang ZIP

Chuyển file của bạn từ 7z compressed archive file sang ZIP compression bằng trình chuyển đổi 7Z sang ZIP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file 7Z thành ZIP?

  1. Chọn file 7Z mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 7Z sang ZIP
  4. Tải file ZIP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ZIP sang 7Z:

Trình chuyển đổi ZIP sang 7Z
Hãy thử chuyển đổi ZIP với file thử nghiệm 7Z

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 7Z sang ZIP:

Chuyển đổi 7Z sang ZIP với file ví dụ 7Z của chúng tôi.