Trình chuyển đổi ZIP sang 7Z

Chuyển file của bạn từ ZIP compression sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi ZIP sang 7Z.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây

Làm cách nào để chuyển đổi file ZIP thành 7Z?

  1. Chọn file ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ZIP sang 7Z
  4. Tải file 7Z của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ 7Z sang ZIP:

Trình chuyển đổi 7Z sang ZIP
Hãy thử chuyển đổi 7Z với file thử nghiệm ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ZIP sang 7Z:

Chuyển đổi ZIP sang 7Z với file ví dụ ZIP của chúng tôi.