Trình chuyển đổi ZIP sang 7Z

Trình chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Chuyển file của bạn từ ZIP compression sang 7z compressed archive file bằng trình chuyển đổi ZIP sang 7Z.

Trình chuyển đổi 7z

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/archive/zip/example.zip)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi 7Z với file thử nghiệm ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ZIP sang 7Z:
Chuyển đổi ZIP sang 7Z với file ví dụ ZIP của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file ZIP thành 7Z?

 1. Chọn file ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ZIP sang 7Z
 4. Tải file 7Z của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang